Crona Bemanna

Crona Bemanna

Crona Bemanna hjälper dig att få rätt person, på rätt plats vid rätt tillfälle. Crona Bemanna är ett flexibelt bemanningssystem som är direktkopplat till Crona Portal och vidare till Crona Lön. Du som sköter schemaläggningen och har ett bemanningsbehov, det kan vara butikens kassa som ska bemannas, en brukare som ska ha assistans, en maskin som kräver operatör eller en hel avdelning som ska bemannas. Med Crona Bemanna får du ett nytt webbaserat hjälpmedel. För behovet anger du vilken bemanning som behövs, alltså vilka pass med klockslag, hur många personer som behövs, vilken kompetens som eventuellt krävs och ifall passet ska upprepas.

Boka Webdemo Läs mer

Vill du förenkla din schemaplanering?

Boka Webdemo


Schemaplanering


När du schemalägger din personal finns det vissa inbyggda kontroller, som underlättar för dig i ditt arbete. Kontroll görs t.ex. mot Arbetstidslagen (ATL). I slutändan kan du ändå själv fatta beslutet hur du vill schemalägga. Antingen får du en varning eller så är personen inte alls möjlig att schemalägga på just det passet. Endast arbetstagare som innehar rätt kompetens i förhållande till vad du angivit som behov eller bemanning visas när du ska välja anställd. För ett pass kan man ange flera olika kompetenser och endast de personer som uppfylla alla kriterier är valbara för passet. Har du angivit att det krävs en viss avdelningstillhörighet på behovet, måste dels den som ska se behovet ha behörighet för att se avdelningen och dels måste personalen tillhöra avdelningen.Crona Bemanna förenklar din planering!

Boka Webdemo


Passbyten


Med passbyte menas att en anställd lämnar ifrån sig ett pass och en annan anställd erbjuder sig att arbeta det passet. Det är alltså inte ett ”byte” på så sätt att båda måste byta pass med just varandra. En av finesserna med hela Crona Bemanna är att du inte behöver registrera saker flera gånger. Har du schemalagt en anställd med Crona Bemanna, blir det timmarna på hens schema, som i sin tur ligger till grund för hur många timmar hen ska arbeta. Schematimmarna följer med till kalendariet i Crona Lön, precis som ifall du hade skapat schemat direkt i Crona Lön – eller registrerat schematimmar på dagen i kalendariet. Blir personen frånvarande, ligger schemat i botten, så systemet vet vad ”frånvarande hela dagen” innebär, o.s.v.Funderingar om Crona Bemanna?

Boka webdemo

Artiklar

Semesterårsskifte

FOS

2021-03-01

Dags för FOS-förfrågan?

Läs mer
Bilförmån

Bilförmån

2021-02-24

Vad är egentligen en tjänstebil och när räknas det som en bilförmån?

Läs mer
Semesterårsskifte

Semesterårsskifte

2021-02-24

När ska man göra semesterårsskiftet?

Läs mer