Smart tidregistrering med Crona Portal App

Med Crona Portal App registrerar du enkelt dina tider direkt i din platta eller telefon. Projekt, resultatenheter och tidkoder som du använder ofta kan du ange som favoriter - snabb och enkel tidregistrering.

Crona Portal App används tillsammans med Crona Lön och Crona Portal. Appen är gratis att ladda ner, men förutsätter att den anställde har ett personligt konto till Crona Portal. Appen är tillgänglig för Android och iPhone.

Crona Portal App
Crona Portal App

Enkel frånvaro- och närvarohantering!

Du kan använda dig av en timer för att mäta hur länge du arbetar eller registrera tiden helt manuellt. Givetvis kan du hantera både närvaro och frånvaro, samt att du även kan se dina lönebesked och göra ledighetsansökningar. När veckan är slut godkänner du tiderna så din arbetsledare kan attestera dem. Får du ett nytt lönebesked eller svar på en ledighetsansökan kan du välja att få en pushnotis i appen.

Kontakta oss Kom igång

Tidregistrering

Snabb tidregistrering med klockslag.

Schema

Lätt för den anställde att registrera frånvaro genom att bara ange att den löper hela schematiden.

Timer

Snabb tidregistrering med timer.

Lönebesked

Lönebesked som skickas från Crona Lön visas i appen.

Ledighetsansökan

När arbetsledaren godkänt eller underkänt ansökan skickas notis i appen.

Tillgänglig

Tillgänglig för Iphone och Android

Ladda ner Crona Portal App


Ladda ner från appstore Ladda ner från google play

* Tillgänglig för iPhone och Android