Crona Portal

Crona Portal

Crona Portal Bas
från 19kr/mån

Se dina lönebesked och saldon
Tidrapportering
Attesthantering

Funktioner

Boka Webdemo
Crona Portal

Crona Portal Plus
från 39kr/mån

Gudier för milersättning och utlägg
Reseräkning
Tidrapportering

Funktioner

Boka Webdemo

Crona Portal

Med Crona Portal får dina anställda ett effektivt verktyg att registrera sina arbetstider, resor, utlägg och tjänstemil. De kommer också åt alla sina lönebesked och kan se sina aktuella saldon, som total bruttolön, inbetald skatt, semesterdagar, etc.

Boka Webdemo
Crona Portal

I Crona Portal kan anställda registrera arbetstider och frånvaro orsaker
Vill du veta hur?

Boka Webdemo

Tidregistrering

I Crona Portal kan du som anställd registrera dina arbetstider eller när du var frånvarande och orsaken till detta. Företaget kanske även har vår Crona Entré 80 för att stämpla tider. Efter att synkningen skett i löneprogrammet kan du titta och justera dessa tider eller lägga till någon glömd händelse här i Crona Portal. Ett enkelt sätt att ange tider, är att mata in dem direkt i tidrapporten.

Crona Portal

Tidregistrering

I Crona Portal kan anställda registrera sina arbetstider och frånvaru orsaker.

Lönebesked och saldon

Anställda har tillgång till alla sina lönebesked i pdf-format via Crona Portal.

Reseräkning

Komplett funktion för att hantera reseräkningar på ett användarvänligt sätt.

Guider

Med våra guider kan du hantera utlägg, milersättning och traktamente.

Personuppgifter

Adressändring

Namn, adress, e-postadresser och telefonnummer är uppgifter du kan hjälpa löneadministratörenatt underhålla. .

Reseräkning

I Crona Portal kan du hantera reseräkningar. Du anger bara tidpunkt för avresa, hemkomst och var du varit, Crona Portal beräknar sedan ersättningens storlek, vad som är skattefritt, skattepliktigt och avdragsgillt. Allt överfört till lön efter attest.Med denna unktionen kan du skapa egna avancerade resereglementen. Skatteregler och schablonvärden finns redan klara och hålls uppdaterade.

Fortfarande funderingar om Crona Portal?

Boka webdemo

Artiklar

Frånvaro och semesterintjäning

Extrapersonal till sommaren

2021-03-31

Vad är viktigt att tänka på?

Läs mer
Ferielön

Ferielön

2021-03-31

Hur beräknas ferielön?

Läs mer
Lönekartläggning

Lönekartläggning

2021-03-30

Vad är viktigt att tänka på?

Läs mer