Crona Portal

Crona Portal

Crona Portal Bas
från 19kr/mån

Se dina lönebesked och saldon
Tidrapportering
Attesthantering

Funktioner

Boka Webdemo
Crona Portal

Crona Portal Plus
från 39kr/mån

Gudier för milersättning och utlägg
Reseräkning
Tidrapportering

Funktioner

Boka Webdemo

Crona Portal

Med Crona Portal får dina anställda ett webbaserat verktyg att registrera sina arbetstider, resor, utlägg, milersättningar, ledighetsansökan m.m. De anställda kommer också åt alla sina lönebesked och kan se sina aktuella saldon, som total bruttolön, inbetald skatt, semesterdagar, etc. Det finns också en vy vi kallar närvarostatus som visar ifall dina arbetskamrater är på plats och som även fungerar som adressbok.

Boka Webdemo
Crona Portal

Crona Portal App ingår.

Boka Webdemo

Smart tidregistrering med Crona Portal App

Med Crona Portal App registrerar du enkelt dina tider direkt i din platta eller telefon. Projekt, resultatenheter och tidkoder som du använder ofta kan du ange som favoriter - snabb och enkel tidregistrering.

Crona Portal App används tillsammans med Crona Lön och Crona Portal. Appen är gratis att ladda ner, men förutsätter att den anställde har ett personligt konto till Crona Portal. Appen är tillgänglig för Android och iPhone.

Läs mer

Crona Portal App

I Crona Portal kan du enkelt registrera arbetstider och frånvaro orsaker!

Boka Webdemo

Crona Portal

Tidregistrering

I Crona Portal kan anställda registrera sina arbetstider och frånvaro orsaker.

Crona Portal

Lönebesked och saldon

Anställda har tillgång till alla sina lönebesked i pdf-format i Crona Portal.

Crona Portal

Reseräkning

Komplett funktion för att hantera reseräkningar på ett användarvänligt sätt.

Crona Portal

Närvarostatus

I Crona Portal kan du se när kollegorna är på plats.

Crona Portal

Personuppgifter

Enkel hantering av personuppgifter och barnregister i Crona Portal.

Crona Portal

Ersättning

Utlägg kan du enkelt och smidigt registrera i Crona Portal.

Crona Portal

Tidregistrering

I Crona Portal kan du som anställd registrera dina arbetstider eller när du var frånvarande och orsaken till detta. Företaget kanske även har vår Crona Entré 80 för att stämpla tider. Efter att synkningen skett i löneprogrammet kan du titta och justera dessa tider eller lägga till någon glömd händelse här i Crona Portal. Ett enkelt sätt att ange tider, är att registrera direkt i tidrapporten.

Reseräkning

I Crona Portal kan du hantera reseräkningar. Du anger bara tidpunkt för avresa, hemkomst och var du varit, Crona Portal beräknar sedan ersättningens storlek, vad som är skattefritt, skattepliktigt och avdragsgillt. Med denna funktionen kan du skapa egna avancerade resereglementen. Skatteregler och schablonvärden finns redan klara och hålls uppdaterade.

Crona Portal

Nyfiken på Crona Portal?

Boka webdemo

Artiklar

Löneväxling

Löneväxling

2021-05-19

Vad är löneväxling?

Läs mer
Traktamente

Traktamente

2021-05-19

Vad är traktamente?

Läs mer
Milersättning

Milersättning

2021-05-19

Vad gäller för milersättning?

Läs mer