Crona Resa Desktop

Crona Resa

Att manuellt ta fram en reseräkning är en komplicerad rutin, omgärdad av en mängd lagar, avtal och bestämmelser. Med Crona Resa anger du bara tidpunkt för avresa, hemkomst och var du varit. Programmet beräknar sedan ersättningens storlek, vad som är skattefritt, skattepliktigt och avdragsgillt. Crona Resa är en lättanvänd programvara, som förenklar företagets och resenärens hantering av reseräkningar.
Programmet tar hand om alla typer av utlägg,representation, bilersättning, restidsersättning och klarar naturligtvis både inrikes- och utrikes tjänsteresor. Crona Resa är programvaran för lönekontoret och finns också som enanvändarversion där du som resenär själv registrerar dina reseräkningar.

Läs mer Funktionjämförelse

Crona Resa

Traktamente

Vid tjänsteresor noteras tidpunkten för avresa och hemkomst och vid utrikes resor anges dessutom tidpunkten för gränspasseringen och det land du åker till. För att traktamentet ska kunna beräknas korrekt ska också eventuella måltider som betalats av arbetsgivaren anges.

Milersättning

Crona Resa hjälper dig och hanterar privatbilar, tjänstebilar och s.k. poolbilar. Flera olika bilar kan kopplas till en enskild anställd. Crona Resa beräknar automatiskt ersättningens storlek och vad som är skattpliktigt respektive skattefritt på ett mycket bra sätt.

Utlägg och representaion

Programmet hanterar alla olika typer av utlägg och klarar olika valutor. Programmet sköter med automatik konteringen av ett utlägg. Resenären behöver inte bekymra sig över detta. Vid representation anges antal deltagande personer samt betalt belopp.

Förskott

I Crona Resa finns möjlighet att registrera ett förskott och därefter avräkna med automatik när en reseräkning skrivs. Utestående förskott och resterande förskott kan följas upp, bevakas och presenteras utförligt.

På resan

Med appen Crona Resenär iPhone kan du på din telefon registrera reseräkningen när den faktiskt sker. Med ett enkelt klick på telefonen vid avresa, gränspassering och hemkomst är reseräkningen klar och beräknad.

Crona Resa

Crona Resa är programvaran för lönekontoret och finns också som enranvändarversion där du som resenär själv registrerar dina reseräkningar. När du är ute på resa, kan programmet Crona Resenär användas på en bärbar dator.

Crona Resa förenklar din löneadministration!

Boka webdemo

Vad behöver du?

Crona Resa 40

Crona Resa är ett komplett reseräkningsprogram som hanterar alla typer av utlägg, representation, bilersättning och klarar både inrikes och utrikes tjänsteresor med besök i flera länder.

Läs mer

Crona Resa 100

Med Crona Resa 100 får du en ännu högre funktionalitet. Resenären kan själv registrera sina resor för senare attest och utbetalning. Kan installeras i klient/server miljö. Avancerade regelsystem kan skapas.

Läs mer

Crona Resenär

Crona Resenär för Windows är en självständig programvara för den som vill sköta sin reseräkning på resande fot. En reseräkning kan skickas med e-post till Crona Resa för attest och utbetalning.

Läs mer

Crona Resenär iPhone

Som tillägg finns appen Crona Resenär iPhone, där du registrerar resan när den sker. Du markerar händelsen direkt på din iPhone eller efteråt om du glömde.

Läs mer

Fortfarande funderingar om Crona Resa?

Boka webdemo

Artiklar

Semesterårsskifte

FOS

2021-03-01

Dags för FOS-förfrågan?

Läs mer
Bilförmån

Bilförmån

2021-02-24

Vad är egentligen en tjänstebil och när räknas det som en bilförmån?

Läs mer
Semesterårsskifte

Semesterårsskifte

2021-02-24

När ska man göra semesterårsskiftet?

Läs mer