Crona Tid

Crona Tid

Ett bra tidsystem ska lösa tre uppgifter, fånga, beräkna och presentera personalens olika tider. Crona Tid är ett komplett tidsystem som är anpassat och framtaget för dagens teknik och villkor på arbetsmarknaden. Crona Tid ger en modern tidsredovisning för både små och stora företag. Uppgifterna hanteras automatiskt och tar bort tidsödande handgrepp och ger verksamheten verktyg för att effektivt hantera redovisningen av tid och korrekt löneutbetalning.

Boka Webdemo Läs mer

Fånga tiden!

I företagets entré

Enklast är kanske att fånga tiden när en person kommer eller lämnar sin arbetsplats. Med en pekskärm blir registreringen av en in- eller utpassering snabb och effektiv. Vanligtvis anges den anställdes num mer och ett tryck på knappen IN eller UT.

På arbetsplatsen

Tider kan också rapporteras direkt via den anställ des dator. Med ett minitidur blir det enkelt att rapportera skifte av arbetsuppgifter, projekt eller kostnadsställe. På det lilla tiduret finns även möjligheten för den enskilde att titta på alla sina stämplingar.

Arbetstidsschema

Ett arbetstidsschema är den arbetstidcykel som de anställda följer. Ett arbetstidsschema för en heltidsanställd tjänsteman har normalt en cykel på sju dagar, men det kan även vara ett schema som sträcker sig över 14 eller 21 dagar eller ännu längre tidsperioder.

Crona Tid förenklar din löneadministration!

Vill du veta hur?

Boka webdemo

Crona Tid

Crona Tid 40

Ett kraftfullt tidssystem för den lilla verksamheten. ett tidur ingår som är anpassad för en vanlig PC. Samma regelsystem kan skapas som i vårt stora program.

Läs mer

Crona Tid 100

Med plats för obegränsat antal anställda och möjlighet till flera stationer med tidur passar detta tidssystem alla organisationer. Omfattande funktionalitet.

Läs mer

Tillägg

Crona Tidur web

Crona Tidur web är ett tillägg till Crona Tid 100 och innehåller program för att sätta upp er egen webbserver.

Läs mer

Crona tidur pek

Inom ett lokalt nätverk kanske vårt tidur för en pekskärm passar bättre. Det finns ett flertal olika bakgrundsbilder att välja.

Läs mer

RFID läsare

RFID läsare innebär att du stämplar in med en nyckelbricka. Produkten består av en USB-kopplad RFID läsare.Det krävs en RFID läsare per entré och installation av Crona Tidur pek.

Jour och beredskap

Med jourtid menas tid då en anställd inte är arbetsskyldig men åläggs att stå till arbetsgivarens förfogande på arbetsplatsen.

Läs mer

Fortfarande funderingar om Crona Tid?

Boka webdemo

Artiklar

Frånvaro och semesterintjäning

Extrapersonal till sommaren

2021-03-31

Vad är viktigt att tänka på?

Läs mer
Ferielön

Ferielön

2021-03-31

Hur beräknas ferielön?

Läs mer
Lönekartläggning

Lönekartläggning

2021-03-30

Vad är viktigt att tänka på?

Läs mer