Crona Lön Desktop

Crona Lön

Crona Lön Desktop Bas
från 149kr/mån

Löneprogrammet för lilla företaget
Obegränsat antal företag
Alla funktioner för lönehantering

Funktioner

Boka Webdemo
Crona Lön

Crona Lön Desktop Plus
från 249kr/mån

Komplett semesterhantering
Statistik till SCB och Svenskt Näringsliv
Retroaktiv lön, lönerevision, Collectum

Funktioner

Boka Webdemo

Crona Lön Desktop

Crona Lön Desktop är uppbyggt på ett överskådligt och pedagogiskt sätt, vilket gör att du snabbt kommer igång med programmet. Efter att du har lagt in uppgifter om personal och företag, kan du börja med lönearbetet. Vill du ha stöd finns ett stort utbud av kurser och en kunnig supportavdelning med hög till­gänglighet.
Crona Lön Desktop omfattar löner för tjänstemän och kollektiv anställda, månads- och timavlönade, del- och heltid. Du kan hantera personalens semester och lönehistorik, skattedeklaration och kontrolluppgift, mertid och övertid. Du kan arbeta med olika projekt, kostnadsställen och resultatenheter.

Boka Webdemo

Crona Löneregistrering

Löneregistrering

Crona Lön Desktop har en enkel och effektiv registrering av löner och avdrag. Det finns även guider som steg för steg tar dig genom lönearbetet. I Crona Lön Desktop finns även funktioner som lönerevision, massgenerering, löneuppdrag och mycket mer. Med integration av försystem blir lönearbetet effektivt på ett säkert sätt.

Crona lön kalendarie

Kalendarie

Med kalendariet kan du på ett enkelt sätt följa upp den anställdes närvaro- och frånvarotid med fördelning på antal timmar, arbetsdagar och kalenderdagar. Registreringen i kalendariet omvandlas med automatik till ett korrekt lönebesked. Från kalendariet får du också fram t.ex. arbetsgivarintyg, hälsobokslut och övertidsjournal.

Crona löln semesterhantering

Semester

Crona Lön Desktop har en fullständig semesterhantering och klarar alla de viktigaste avtalen på marknaden. Semesterfunktionen är utvecklad så att du smidigt kan följa med i beräkningen och få tydliga summeringsunderlag. Semesteravtalet kopplas till person och du kan spara semester per intjänandeår med aktuell sysselsättningsgrad.

Crona lön Desktop
förenklar din lönehantering!

Vill du veta hur?

Boka Webdemo

Ja, tack visa mig löneprogrammet!

Webdemo

Vi visar dig programmet

Behovsanalys

Kontakta oss för behovsanalys

Crona Lön Desktop
Först i Sverige att bli certifierade för ByggLösen 2.1

Läs mer

Tillägg och program

Crona LSS

Crona Lön LSS är ett tillägg till Crona Lön Desktop, specialanpassat för assistansanordnare och ger dig ett bra stöd i din lönehantering. Läs mer

Crona Tid

Crona tid är ett program som hjälper dig att fånga, beräkna och presentera personalens olika tider. Crona Tid är ett komplett tidsystem. Läs mer

Ferielön

Ferielön är ett tillägg som hjälper dig att beräkna en korrekt ersättning för lärarnas ledighet. Ferielön förenklar skolans löneadministration! Läs mer

Crona Resa

Crona Resa är ett program som tar hand om utlägg, representation, bilersättning och hanterar inrikes- och utrikes tjänsteresor. Läs mer

Artiklar

Löneväxling

Löneväxling

2021-05-19

Vad är löneväxling?

Läs mer
Traktamente

Traktamente

2021-05-19

Vad är traktamente?

Läs mer
Milersättning

Milersättning

2021-05-19

Vad gäller för milersättning?

Läs mer