Crona Lön

Crona Lön

Crona Lön Bas
från 149kr/mån

Lönebesked, utbetalning, arbetsgivardeklaration
Integration via API eller import/export av PAXml
Datumstyrda löner och arbetstider

Funktioner

Boka Webdemo
Crona Lön

Crona Lön Plus
från 249kr/mån

Komplett semesterhantering
Statistik till SCB och Svenskt Näringsliv
Retroaktiv lön, lönerevision, Collectum

Funktioner

Boka Webdemo
Crona Lön

Sveriges bästa löneprogram?

I Crona Lön sköter du hela löneprocessen och kan enkelt ta fram rapporter för bruttolöner, historik, scheman och personal. Alla lönebesked skickas givetvis GDPR-säkert till en digital brevlåda, exempelvis Kivra. I Crona lön går det kostnadsföra lönen på olika projekt, olika kostnadsställen och olika resultatenheter. Du kan även hantera fritt antal anställda och antal företag.

Boka Webdemo
Löneprogram Crona Lön

Crona lön förenklar din lönehantering!

Vill du veta hur?

Se filmen
Löneprogram

Crona Lön

Passar alla branscher

Crona Lön är löneprogrammet som omfattar löner för tjänstemän, kollektivanställda, månads/timavlönade, del och heltid.

Crona Lön

Kalendarie

Med kalendariet kan du följa den anställdes närvaro/frånvarotid med fördelning på antal timmar, arbetsdagar och kalenderdagar.

Crona Lön kalendarie

Arbetschema

I Crona Lön finns arbetstidsschema som skapar möjlighet till att lägga in tider för olika typer av hel- och deltidstjänster.

Crona Lön arbetsschema

Semesterhantering

I Crona Lön finns semesterfunktion som är utvecklad så att du kan följa med i beräkningen.

Digital brevlåda

I Crona Lön finns möjlighet att skicka lönebeskedet till vår egen app Crona Lönebesked eller till Kivra.

API

I Crona Lön kan vi erbjuda integration med andra program, webbapplikationer och appar.

Enkel lönekörning i Crona Lön!

Se filmen!

Lönekörningens enkla steg i Crona Lön!

FOS förfrågan

Inled alltid din lönekörning med en FOS-förfrågan hos Skatteverket.

Kontrollera Underlaget

Innan du skapar lönebeskeden kontrollerar du inregistrerat material.

Skapa Lönebesked

När du är nöjd med underlaget är det dags att skapa ditt lönebesked.

Klarmarkera

Innan du klarmarkerar ett lönebesked är det preliminärt och lätt att återskapa och göra om.

Utskrift & Publicering

På denna period finns det ett eller flera LB som inte skrivits ut eller publicerats till digitalbrevlåda.

Utbetalning

Finns perioden på denna flik betyder det att ett eller flera lönebesked inte varit med på utbetalningslista eller bankfil.

AGI

När det är dags att skicka in arbetsgivardeklarationen till Skatteverket går du till Lönekörning - Arbetsgivardeklaration.

Bokföring

Snart klart och när du skapat underlagen kan du skriva ut dem till PDF eller skicka bokföringen till ditt ekonomisystem.

Crona lön förenklar din lönehantering!

Vill du veta hur?

Boka Webdemo

Ja, tack visa mig löneprogrammet!

Webdemo

Vi visar dig programmet

Behovsanalys

Kontakta oss för behovsanalys

Vad säger våra fantastiska kunder om oss?

Fortfarande funderingar om Crona Lön?

Boka webdemo

Artiklar

Frånvaro och semesterintjäning

Extrapersonal till sommaren

2021-03-31

Vad är viktigt att tänka på?

Läs mer
Ferielön

Ferielön

2021-03-31

Hur beräknas ferielön?

Läs mer
Lönekartläggning

Lönekartläggning

2021-03-30

Vad är viktigt att tänka på?

Läs mer