Crona Löneservice

Funderar ni på att outsourca löneadministrationen?

Tycker ni att det är svårt att göra lön? Saknar ni kompetens? Vill ni ägna er åt er kärnverksamhet? Låt våra lönespecialister hjälpa er med er löneadministration och effektivisera er hantering med vårt försystem Crona Portal.

Vi tar hand om era löner

Låt våra lönekonsulter ta hand om era löner och allt som hör till det. Från 180kr per lönebesked tar vi hand om hela löneadministrationen, så att ni kan satsa på er kärnverksamhet.

Försystem ingår

Vårt eget försystem Crona Portal ingår där era anställda kan registrera sina arbetstider, resor, utlägg och tjänstemil. De kommer också åt alla sina lönebesked och kan bland annat se sina aktuella saldon, som total bruttolön, inbetald skatt och semesterdagar. Använder ni redan ett försystem? Inga problem – ni kan självklart behålla det.

Kontakta oss
Crona Löneservice

Funderar ni på att Outsourca lönehanteringen?

Kontakta oss

Vad kan anställda göra?

Hämta lönebesked

Via Kivra, Crona Portal eller Crona Lönebesked

Godkänna

Tider och avvikelser

Resor

Utlägg och traktamenten

Rapportera

Milersättningar

Vad kan chefer få hjälp med?

Tidrapportera

Arbetad tid / avvikelser

Attestera

Anställdas tider

Lönekartläggning

Ska göras 1 gång / år

Rådgivning

Våra experter hjälper dig

Crona Löneservice

Smidig löneadministration - så går det till

1. Uppstart via Teams

Gemensam behovsanalys och planering.

2. Anställda

Anställda registrerar sina tider och avvikelser.

3. Godkänna

De anställda godkänner sina tider, avvikelser och utlägg.

4. Attest

Ansvarig chef attesterar tider och avvikelser.

5.Ansvarig

Kontaktperson meddelar oss att tiderna är attesterade.

6. Klart!

Kontrollistor läggs upp på vår server för godkännande.

Funderingar på Crona Löneservice?

Kontakta oss

Artiklar

Löneväxling

Löneväxling

2021-05-19

Vad är löneväxling?

Läs mer
Traktamente

Traktamente

2021-05-19

Vad är traktamente?

Läs mer
Milersättning

Milersättning

2021-05-19

Vad gäller för milersättning?

Läs mer