PAXml

PAXml

PAXml är ett standardformat för överföring av löneunderlag från ett försystem till ett löneprogram. PA står för personaladministration och Xml är just det. Idag finns ett stort antal försystem till lön, det är i huvudsak bemanning-, tid- och reseprogram som ligger till underlag för lönehanteringen. En av tankarna med PAXml är att sändande program ska kunna leverera sina uppgifter antingen som händelser eller direkt mot de lönearter som mottagande löneprogram använder. Överföring av lönedata kan med andra ord ske med två olika metoder som också kan blandas, eller skickas med en händelsekod som talar om för löneprogrammet vilken typ av löneunderlag det är.

Kontakta oss


Med PAXml kan du göra överföring av löneunderlag från ett försystem till ett löneprogram!

Läs mer


Händelsekod


Händelsekoderna är definierade i denna PAXml-standard och det är upp till löneprogrammet att fördela ut löneunderlaget på rätt lönearter beroende på t.ex. personalkategori, kollektivavtal eller regler för sjukfrånvaro och semester. Med denna metod behöver försystemet inte ha någon kunskap om hur lönen hanteras. För överföringen av löneunderlag som inte ryms inom denna standard eller där man vill att exporterande program ska styra kan lönearten eller motsvarande anges direkt i stället för en händelsekod.Artiklar

Löneväxling

Löneväxling

2021-05-19

Vad är löneväxling?

Läs mer
Traktamente

Traktamente

2021-05-19

Vad är traktamente?

Läs mer
Milersättning

Milersättning

2021-05-19

Vad gäller för milersättning?

Läs mer